Daily archives: 2008-04-02


FRA-lagen

Som många bloggare uppmärksammat (här HAX) kommer FRA-lagen att tas upp till omröstning igen nån gång under våren/sommaren. Det finns en klar riksdagmajoritet för förslaget, bl.a. genom (s) och (m). Det verkar svårt att se hur det fullständigt horribla förslaget skall kunna stoppas, trots att en majoritet av väljarna troligen […]