Daily archives: 2006-02-28


“Undersökning” utan värde

På DN Debatt publicerade, i måndags, SEKO:s förbundsordförande Janne Rudén en artikel med rubriken “Statliga generaldirektörer bedriver borgerlig propaganda“. I den presenteras resultaten av en undersökning som visar att företrädare för statliga myndigheter “gör uttalanden som inte grundar sig på fakta och forskning utan handlar om rent politiskt tyckande”, specifikt […]