Feminina titlar


Ministra Mucha

Joanna Mucha har inte haft det så lätt på sistone; som ung kvinna var hon inte stereotypen för sportministeriet. Sedan, som alldeles nybakad minister hamnade all slags problem med korruptionsmisstankar och förseningar i samband med EM-förberedelserna i hennes knä.

I förrgår höjde hon ett och annat ögonbryn när hon som gäst hos Tomasz Lis på fråga svarade att hon föredrog att tituleras “pani ministra” i stället för det normala “pani minister”. Anledningen är att minister är den maskulina formen av yrkestiteln – någon etablerad feminin form finns inte. I svenskan finns de flest (yrkes)titlar bara i manlig form och för en del är det så även i polskan – dyrektor, profesor, presydent – men för de flesta finns en maskulin och en feminin form – lekarz/lekarka (läkare), woźny/woźna (vaktmästare)… Intressant är att doktorant/ka finns i två former, medan doktor bara i en.
Ministra Mucha ville med användandet av den titeln understryka att minister är ett yrke även för kvinnor, eller som hon skriver på sin blogg

Swego czasu Barbara Labuda była wyśmiewana za to, że promowała sformułowanie “pani posłanka” zamiast “pani poseł”. Dziś już to nikogo nie dziwi. Zgadzam się z Magdaleną Środą, która mówi, że zmiana mentalności zaczyna się od języka. Właśnie dlatego – zapytana przez prowadzącego wywiad – poprosiłam o formę “ministra”. Zrobiłam to w imieniu polskich kobiet i zniosę falę rozbawienia wśród mężczyzn.

På sin tid blev Barbara Labuda utskrattad för att hon förespråkade formen “pani posłanka” (fru parlamentsledamotinna) istället för “pani poseł” (fru parlamentsledamot). Idag tycker ingen det är konstigt. Jag håller med Magdalena Środa som säger att mental förändring börjar med språket. Just därför – tillfrågad av intervjuaren – bad jag om formen “ministra” Jag gjorde det för de polska kvinnorna och jag kan ta en våg av skratt från männen.

Naturligtvis har det blivit diskussion om Muchas val av titel. En del av de som kommit till tals har försvarat det. De flesta verkar tycka att det låter löjligt eller lustigt. Donald Tusk förklarade att han tänker fortsätta använda formen pani minister.

Pani minister jest jednym z nielicznych członków rządu, czy członkiń rządu – bo trzeba być ostrożnym – z którą jestem na per pani, per pan. […] Ale mówię pani minister.

Fru ministern är en av få regeringsmedlemmar, eller regeringsmedleminnor – för man bör vara noggrann – som jag är pani/pan med. […] Men jag säger pani minister.

Uttalandet, som är lite drygt, väcker även frågan om vem, Tusk eller Mucha, som insisterar på den formella titeln och inte någon mer familjär form. Professor Jerzy Bralcyk som leder radioprogrammet Ord om ord, menar att det är visserligen en korrekt form, men knappast en acceptabel. “Man kan slåss med språket, men inte misshandla det”, uttrycker han sig. En annan språkvetare (kan inte hitta artikeln nu) menar att ministra inte är grammatiskt korrekt utan att det borde vara ministerka. Jag känner inte riktigt att jag kan ge mig in i den debatten.

Men i sak, även om det tar emot, håller jag med Mucha på ett sätt – en femininform av ord som t.ex. minister, premier eller profesor visar att det är yrken som kvinnor förväntas ha. Å andra sidan är det kanske inte så lyckat att ha olika former så att den som är underrepresenterad i en grupp genast blir identifierad med sitt kön. Det bästa vore kanske att för alla titlar adoptera en könsneutral form, en hen. Då skulle man också komma undan de horribla omskrivningarna man hittar i tyska platsannonser som VerkäuferIn.

Dagens ord är naturligtvis ministra.

Andra bloggar om , , , , ,

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.