Reklamfri valkampanj


Ett nytt politiskt bråk har blossat upp i Polen… och för en gångs skull lutar jag nog åt att hålla med PiS-sidan. Regeringspartierna tillsammans med PiS-utbrytarna i PJN (Polska jest najważniejsza – Polen är viktigast) röstade för en ny vallag som förbjuder reklamspottar i TV och radio för de politiska partierna. Partireklam skall dock även i fortsättningen vara tillåtet i pressen och på internet. PiS är starkt kritiska till den nya lagen och menar att det är en begränsning av den polska demokratin och ett ingrepp i yttrandefriheten och friheten för företag att sköta sina affärer själva. Man har gått ut med att man skall hänvisa lagen till konstitutionsdomstolen (Trybunał Konstytucyjy, TK), eller i sista hand till EU-domstolen i Luxemburg.

Lagens försvarare menar att syftet är att höja nivån på den politiska debatten. Andrzej Walkowiak från PJN menar att lagen inte alls har som syfte att hindra partierna från att nå väljarna. “Tvärtom”, säger han, “vill vi stärka den politiska diskursen genom att stödja offentliga debatter om reella programpunkter och inte genom politisk marketing. En annan av lagens supportrar och medförfattare Agnieszka Pomaska säger att TV-reklam inte har något meriterande innehåll. “Det är att kasta offentliga pengar i leran.”

PiS å sin sida menar att TV-reklam är ett sätt som oppositionspartier kan utjämna det exponeringsövertag som sittande regeringar alltid har. PO vet, menar man, att TV-reklam är effektivt, och man vill därför hindra oppositionen att nå ut på det här sättet. “Lagen skär i oppositionens rättigheter under en valkampanj, därför skickar vi den till TK.”

PiS ogillar också hur snabbt lagen klubbats igenom. Behandlingen har gått i racerfart för att presidenten skulle hinna skriva under den i tid. TK har nämligen en gång beslutat att ändringar i vallagen inte kan ske senare än sex månader innan valdatum sätt, vilket är två månader innan valet. Eftersom det måste hållas senast i oktober var det bråttom. I fredags skrevs den nya lagen under av presidenten.

Andra förändringar som skett nyligen är att man skar ner partistödet ordentligt i vintras. Pomaska har därtill luftat förslag om att 25% av stödet skall öronmärkas till att betala för seminarier och experter. Därigenom vill man starta en think tank-kultur liknande den i Tyskland där partierna har think tanks knutna till sig.

Visserligen tycker jag att det är en sympatisk idé att undvika reklam för att höja den politiska debattnivån. Men tyvärr tror jag inte att det skulle hjälpa särskilt mycket. De stora partierna har ändå sina stödtidningar, Gazeta Wyborcza brukar stå närmare PO och Rzeczpospolita närmare PiS, där de kan göra utspel mot varandra. Dessutom kräver ju den “hederliga debatten” att partierna ställer upp på det. Inför presidentvalet förra sommaren vägrade ju Komorowski att ställa upp i en debatt mellan alla kandidaterna, utan ville att bara de ledande skulle få vara med.

I den nya vallagen finns även ett par bra inslag. Dels har man beslutat att alla partilistor måste ha minst 35% kandidater av vardera könet. Dels har man äntligen infört poströstning för personer i utlandet. I somras missade fru mjn presidentvalet för att vi var på konferens i Spanien då.

Dagens ord är kodeks wyborczy – vallag.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.