Reaktioner på MAK-rapporten 5


Det var egentligen lite nytt som framkom när den ryskledda internationella flygkommittén MAK presenterade sin rapport om Smolenskolyckan igår. Naturligtvis dominerade rapporten nyhetsflödet här i Polen, och reaktionerna på den har varit de förväntade. I rapporten fastslås att det var det svåra väderläget som direkt orsakade olyckan. Indirekt var orsaken att piloterna trots de extremt svåra förhållandena försökte fullfölja landningen. Utredningen visar, på grundval av utskrifterna av vad som sades i cockpit, efter samarbete mellan ryska och polska psykologer att piloterna stod under oerhörd psykisk press; de visste naturligtvis att det förväntades att de skulle landa; att hela det viktiga programmet skulle falla om de tvingade avledas till en annan flygplats. Detta indirekta tryck om befarade “negativa reaktioner” från de “viktiga passagerarna” på planet – främst president Kaczyński. Däremot finns inga bevis för att han (presidenten) direkt skulle uppmanat piloterna att landa. Uppmärksammat i rapporten är också att flygvapenchefen General Błasik, som var närvarande i cockpit, skall ha varit påverkad av alkohol. Hans närvaro skall starkt påverkat piloterna att försöka genomföra landningen trots vädret.

Rapporten lägger i princip helt skulden på de polska piloterna. Mycket snabbt kom den under hård kritik från Jarosław Kaczyński och PiS-ledningen. Mariusz Blaszczak, ledare för PiS-gruppen i sejmen, säger att de helt förkastar rapporten. Polen förolämpas ut i den här rapporten. Man gillar inte att de ryska flygledarna helt frikänns från ansvar, men något annan kan man inte förvänta sig från en rysk kommitté, kommenteras det. Vidare kritiseras regeringen, dels för att den inte protesterat mer högljutt mot vad man ser som de ryska skuldbeläggningen av Polen, dels för att den inte sett till att allt material lämnats över till de polska myndigheterna, och dels för att det var regeringen som var ansvariga för flygplanet och dess eventuella tekniska brister. Vidare tycker man att medierna skjutit generalen i bakhuvudet, “så som de polska officerarna sköts i Katyń för 70 år sedan”.

En separat polsk utredning pågår och förväntas inte vara klar än på flera månader. Bråket om Smolensk kan alltså fortsätta ytterligare lång tid…

Dagens ord är strzał w tył głowy – skott i bakhuvudet.

UPPDATERING 2010-01-15:
Lisa Bjurwald kommenterar Smolenskutredningen i dagens DN. Jag har ett par kommentarer till hennes ledare. För det första skriver hon att ”[r]esponsen på …utredningen … har varit förvånansvärt hätsk.” Jag skulle vilja säga att responsen varit ungefär den förväntade. Det var ingen som trodde att att Jarosław Kaczyński skulle vara nöjd med vad utredningen kom fram till. Bjurwald skriver också att ”[Polen] mottog tacksamt Rysslands utredningshjälp”, vilket väl får sägas vara en ren felaktighet. Oppositionen klagade högljutt redan i april om att Ryssland skulle leda utredningen om vad en del smaklöst kallade den andra Katynmassakern. Man har till och med varit i Washington och lobbat för en internationell USA-ledd utredning. Regeringen gick med på en ryskledd utredning – de hade egentligen inget val. Planet krashade på ryskt territorium och enligt internationella konvensioner hamnade därför utredingen under rysk ledning. Man tryckte dock på för att få polsk personal inblandad i utredningen och att allt material skulle göras de polska myndigheterna tillgängligt. Den sista punkten har det varit en hel del bråk över där det hävdas att MAK undanhållit material för polska utredare.

Att sedan utredningen inte nämner ett ord om de ryska flygledarnas ansvar är naturligtvis något som retar de polska myndigheterna. Därav brevet till Kreml. Man skall dessutom hålla i minne, som nämns ovan, att en egen polsk utredning pågår. Vad den kommer att visa får vi se om några månader.

Men den viktigaste punkten som Bjurwald missar när hon skriver om det nationella sorgearbetet är att det aldrig fanns några förutsättningar för en rapport som skulle tas accepteras. PiS, ledda av den avliden presidentens tvillingbror, har stenhårt utnyttjat Smolensk som politiskt vapen mot regeringen. Bland flertalet polacker är inställningen just att det troligtvis var just som utredningen säger, piloternas fel – under direkt eller indirekt tryck från president Lech Kaczyński. Men att hans bror, som arbetat på att framställa Lech i helgonljus och ser all kritik mot honom som opatriotisk, någonsin skulle acceptera att någon skuld lades där är otänkbart.


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

5 thoughts on “Reaktioner på MAK-rapporten

 • Kalle

  Tack, intressant. Uppenbarligen har innehållet i piloternas samtal varit känt länge, vilket var en nyhet för mig. Hela utskriften finns inte i den nu offentliggjorda rapporten, dock några nyckelrepliker som jag tycker visst visar att piloterna kände att det nog var bäst om de kunde landa i Smolensk:<br /><br />10:26:17,1 10:26:34,3 Panie dyrektorze, wyszła mgła… W tej chwili, w tych warunkach,

 • mjn

  Jag har heller inte läst rapporten, utan bara rapporteringarna om den. I originalutskriften från svarta lådan är tidpunkten 10:16:41,7 markerad att en anonym röst säger något oförståeligt. Men man har arbetat mycket med CVR:en sedan dess. I den polska versionen av rapporten (<a href="http://bi.gazeta.pl/mak/raport.pdf&quot; rel="nofollow">pdf här</a>) finns de polska utredarnas tillägg till

 • Kalle

  Ok, men då verkar det där citatet stämma, de utskrifter som jag hittade i polska webbtidningar var uppenbarligen gamla.<br /><br />Den ryska rapporten är ca. 140 sidor, men slutsatserna är mindre än hälften, jag har skummat den delen, allt finns hos <a href="http://www.mak.ru/&quot; rel="nofollow">MAK</a>.<br /><br />Det jag undrar är vad som står i den polska kompletteringen som redan finns att hämta

 • Anonymous

  Och jag undrar varför de inte flyg up, när den dator larmade dem pull upp upprepade gånger. Varför blev så tyst.<br />Allt detta är så fruktansvärt hemsk att jag mår illa, när jag tänker på det. Yrkes karriär, pengar, rädsla att bli utskäld av chefen ledde piloterna till katastrofen?<br />Hälsningar<br />Joanna

 • mjn

  &quot;Men i stora drag är allt klart&quot;<br />Jo, det är väl så de flesta ser på det. Men en ny opinionsundersökning i Polen visar att 8% fortfarande tror att det var ett attentat. Det stärker min tes om att i varje land finns ca en tiondel knäppskallar, men viktigare är att ca 20% menar att huvudskulden ligger hos de ryska flygledarna som inte stängde flygplatsen. Man hade i Ryssland, enligt