Nederlag för regeringen i konstitutionsdomstolen


Inför parlamentsvalen till hösten la regeringen Tusk fram en ny vallag som bland annat tillåter poströstning för polacker i utlandet och röstning mha ombud för dem som inte klarar det själva. Lagen anmäldes genast till konstitutionsdomstolen (Trybunał Konstytucyjny -TK) av oppositionspartiet PiS. Det var främst tre punkter som var kontroversiella. För det första att lagen möjliggjorde att hålla valet under två dagar. För det andra att den högre kammaren, senaten, kan väljas i enmansvalkretsar. Men den mest omstridda punkten var regeringens idiotiska förslag att förbjuda partireklam i TV och på stora billboards. Istället skulle de pengarna läggas på politiska debatter.

I går sade TK sitt. Man godkände enmansvalkretsarna, men slog ned både tvådagarsvalen och reklamförbudet som okonstitutionella. Det senare var helt enkelt inte en rimlig inskränkning i yttrandefriheten. Tusk kommenterade nederlaget med att det var synd om alla pengar som nu kommer att slösas på sånt. Kanske något att tänka på för alla de journalister som envisas med att kalla Tusk för liberal.

Jag kan förstå principen bakom Tusks tanke att det vore bättre om man kunde debattera sakfrågor istället för att sända reklam, men liksom TK ser jag det som alltför starkt ingrepp i yttrandefriheten. Jag misstänker dessutom att lagen lämnat fältet öppet för diverse intressegrupper som kunnat göra reklam å partiens vägnar.

Dagens ord är kodeks wyborczy – vallag.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.