En titt bakom scenen


Läste just klart The 4-Percent Universe: Dark Matter, Dark Energy, and the Race to Discover the Rest of Reality* av Richard Panek och måste rekommendera den. Chad Orzel på Uncertain Principles skrev om den att

this is a terrific book, and I’m happy to recommend it to anybody who is interested in either modern cosmology or the nitty-gritty details of Big Science. It’s a really good read, and the sort of inside look at how science gets done that you don’t often get to see.

Jag kan egentligen inte lägga till så mycket. Det är en populärvetenskaplig bok inte så mycket om vetenskapen i sig, utan om hur man listade ut att verkligheten är sådan den är. Vilka som gjorde det. Det handlar om en kamp om vem som var först, om visioner, om kulturer inom olika grenar av fysiken. Richard Panek har intervjuat nästan alla huvudpersonerna bakom arbetet som ledde fram till insikten att det vi vet om universum är endast en liten liten del av det hela och försökt att reda ut hur vi kom dit…

Mycket läsvärd. Det var för övrigt Orzels recension som fick mig att köpa boken så läs gärna den också.

För övrigt, vill man ha en snabb blick i hur stor upptäckten var räcker det att söka på A.G. Riess eller S. Perlmutter på Google Scholar. Som första länkar får man då:
A.G. Riess et al. “Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant” – cited by 6293!!!
och
S. Perlmutter et al. “Measurements of Ω and Λ from 42 high-redshift supernovae” – cited by 6105!!!
Det är citeringsnummer som är väldigt få artiklar ens kommer i närheten av.

Dagens ord är Wielki Wybuch – Big Bang.

* Hur kommer det sig att det verkar vara omöjligt att hitta en (icke skönlitterär) bok idag utan undertitel?

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.