Utskrifter från cockpit 1


Hetaste ämnet nu i polska medier är så klart de utskrifter av vad som sades i cockpiten i det kraschade presidentplanet som publicerades i går. Där framgår bland annat, vilket varit känt länge, att två  passagerare befann sig hos piloterna. En av dessa, som i utskrifterna anges som anonym, antas vara Mariusz Kazana från utrikesdepartementet, den andre var chefen för flygvapnet Andrzej Blasik. När piloterna 16 minuter innan kraschen talar med det andra polska planet, en YAK, som just landat får de reda på att sikten är 400 meter, låga moln och dimma. Flygkontrollen talar tydligt om att “warunków do lądowania nie ma” (det är inga förhållanden för att landa). någon minut senare säger kaptenen till Kazana att de skall göra ett försök att landa, men att “prawdopodobnie nic z tego nie będzie” (troligtvis blir det inget av det), samt att de inte har bränsle nog att vänta särskilt länge*. Kazana svarar att “No, to mamy problem”.

Klockan 10:30:32,7 (rysk tid) säger Kazan att presidenten ännu inte bestämt sig. Efter det sägs inget mer om det ämnet och några minuter senare går de in för landning. Smolensk har ingen ILS utan de hoppas kunna flyga in med hjälp av TAWS. Medan navigatören räknar ner höjd säger andrepiloten att de skall avbryta, medan TAWSen varnar för Terrain ahead. De sista sekunderna låter så här:

10:40:58,6 10:41:00,2 TAWS PULL UP, PULL UP
10:40:59,3 10:41:04,6 . Odgłos zderzenia z drzewami
10:41:00,3 10:41:01,4 2P Kurwa mać!
10:41:00,5 10:41:01,8 TAWS PULL UP, PULL UP
10:41:02,0 10:41:03,4 D Odejście na drugi krąg!
10:41:02,7 10:41:04,6 A Krzyk Kurwaaaaaa……
10:41:05,4 0 KONIEC ZAPIS

Det är helt klart ett fall av vad som kallas Controlled flight into terrain. Vad som är orsaken framgår inte klart av utskrifterna, t.ex. om höjdangivelsen var fel. Vidare framgår inte om det förkom några påtryckningar från passagerarna – mycket av det som de anonyma rösterna säger är inte förståeligt. På alla polska nyhetssändningar o.dyl. spekulerar man nu vad som kan ha förekommit som inte syns i utskrifterna. Vad som är helt klart är i alla fall att man kan (återigen) utesluta någon form av attentat eller tekniskt fel på planet.

Läs även vad Kjell Albin Abrahamsson har att säga om det.

Dagens ord är  niezrozumiałe – obegripligt, oförståeligt.

* Jag har sett spekulationer att kaptenen menar att de inte har bränsle att ta sig till alternativflygplatsen, men det stämmer inte. När det kraschade hade planet 12 ton bränsle, vilket räcker för 2 timmars flygning.


Andra bloggar om , , , .


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

One thought on “Utskrifter från cockpit

  • Matte

    Det är lite märkligt att TAW:sen beordrar piloten att stiga vilket piloten uppenbarligen ignorerar?!<br />Nu vet inte jag om planet ifråga hade radar buen höjd angivelse (men det är troligt med tanke på att det var ett flygvapen plan?), om piloten då inte följer TAW varningar (rätt så kritiskt), hade gott om bränsle för en &quot;go around&quot; så verkar det som om någon har talat om för honom