Översvämningen fortsätter


Översvämningarna har fortsatt här i Polen. Man talar nu om de värsta på över 150 år. Allteftersom högvattenvågen fortsatt ner längs Wisła har den ställt till med bekymmer. På många ställen, t.ex. i Płock, Bydgoszcz och Świniarach har vallar brustit vilket lett till evakueringar. Även i Wrocław har man drabbats av översvämningar i Oder där vattnet varit drygt fyra meter över normalt tillstånd.

Här i Warszawa är man fortfarande oroliga. Vattnet har börjat sjunka, men att det höga läget och flödet varat så länge sätter vallarna under hård påfrestning. I Praga, på östra sidan floden, öppnades ett 15 meter brett hål i en vall under lördagen och man kämpar med att förstärka den med sandsäckar. En av huvudlederna längs floden kommer att vara stängd under morgondagen, vilket säkert gör den underbara Warszawska trafiken än mer intressant. Min doktorand, som bor i närheten av en av vallarna, fick reda på att hon skulle förbereda sig för eventuell evakuering om något skulle hända. Men även om läget i Warszawa är oroligt har skadorna än så länge varit begränsade – huvudstaden har undkommit betydligt lättare än andra delar av Polen.

Men, nu vet vi i alla fall vad som orsakar översvämningarna: “MARS opposition NEPTUNUS”. Japp, det skriver i alla fall Solstorm. Han/hon tar upp flera vattenrelaterade händelser som orsakats av att “Neptunus härskar i Fiskarnas Tecken som ju är ett av de 3 vattentecknen den västerländska astrologin räknar med“, bl.a. dimman i Smolensk. Vore det inte trevligt om dessa makalösa astrologer istället kunde förutsäga olyckor. Det är jäkligt mycket enklare att ha 20/20 i efterhand. 


Dagens ord är wał – (skydds)vall.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.