Drunkningssommar 3


I DN och på TV kan man höra att ovanligt många drunknat i Sverige i sommar. 17 personer hittills i juli, jämfört med 18 personer under juli förra året.

Även i Polen har sommaren inneburit tragiskt många drunknade. Bara under senaste hegen tog de polska vattnen 52 liv. Det är fler än som dog i trafiken. Sedan början av juli har över 170 dött. Det är rejält mycket mer än tidigare år. En anledning till det är naturligtvis värmevågen som dragit över landet de senaste veckorna. Men liksom i Sverige är alkohol en stor bidragande orsak till de många dödsfallen. Att de drunkningsdöda är tio gånger fler än i Sverige trots att befolkningen är bara fyra gånger större säger väl, liksom det faktum att det trots allt är ännu fler som dör i tragiken, något om den polska sunen på risktänkade – det händer inte mig, och försiktighet är för mesar!

Dagens ord är utonąć – drunkna.


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

3 thoughts on “Drunkningssommar

  • Matte

    &quot;…försiktighet är för mesar!&quot; Kunde inte sagt det bättre själv! Nä, nu skall jag dra i mig ett hel-rör och gå och simma lite, vi hörs.<br /><br />Nog att jag kan hålla med om att det är tragiskt när människor omkommer i drunkningsolyckor, typ barn utan tillsyn i plaskdammen eller äldre som simmar ut på djupt vatten och får kramp…<br /><br />När det gäller nötter som ger sig ut och

  • mjn

    Jo, de överförfriskade har jag liten sympati med, och till skillnad från i trafiken så är ju risken att de tar med sig andra betydligt mindre.

  • wojciech

    Polens vattendrag är mest floder vars strömmar gör de till rätt riskabla vatteneskapad också utan blandning av alkohol…Även obetydliga vattendrag kan lät blir dödsfällor. Som att flanera på tunn is i Sverige, hur nykter man än är.