De konservativas högborg


Dagstidningen Rzeczpospolita presenterade i dagarna en opinionsundersökning som refererades till av Webb-bulletinen (en sida som samlar korta nyhetsartiklar från Polen). Enligt undersökningen är det bara 5% av polackerna som svarar “jag är för” på frågan vad tycker du om aborter. Hela 34% svarar “jag är emot”. Mariusz Dzierżawski, abortmotståndare och politiker i det skumma partiet Unia Polityki Realnej* uttrycker i artikeln sin glädje över att

Obóz życia jest siedmiokrotnie większy od obozu śmierci.
Livslägret är sju gånger större än dödslägret.

Det är ett sätt att tolka det. Ett annat sätt är att titta på de 59% som svarar “det finns situationer i vilka jag tillåter det” och fundera på vad de menar. Antingen är de generellt motståndare, men kan tillåta abort när det handlar om fara för moderns liv och så. Det är alltså dagens situation i Polen. Eller så tycker de att det är konstigt att “vara för” abort och tycker att det finns vissa begränsningar som bör gälla, som t.ex. att aborter i åttonde månaden bör vara förbjudet… Som frågan är ställd är det svårt att hur blandningen ser ut. Men troligen är det en ganska restriktiv hållning de 59% förespråkar.

Man ställde även frågan “skall homosexuella par ha rätt att ingå äktenskap?” på vilken 59% svarade “definitivt inte” och bara 3% “definitivt ja”. 20% tyckte “helst inte”. När jag frågade några doktorander i gruppen svarade de med att se ut som frågetecken. “Äktenskap är mellan en man och en kvinna. Hur skulle homosexuella kunna gifta sig?” Det är helt enkelt en debatt som inte förs på allvar i Polen.

Det finns, enligt min uppfattning, tre viktiga anledningar till de extremt konservativa och illiberala svaren. Största och viktigaste anledningen är den katolska kyrkan. Kyrkan må ha förlorat mycket av sitt inflytande bland unga, men fortfarande är väldigt många polacker troende katoliker som lyssnar till kyrkans åsikter i moralfrågor. Och vad gäller sådant så vet vi ju att katolska kyrkan tycker att allt som hänt de senaste två tusen åren är djävulska nymodigheter. Det pågår en debatt i Polen om huruvida det skall kunna finansieras inom ramarna för den allmänna sjukförsäkringen. Det har lutat åt det hållet, men kyrkan försöker nu ändra riktning på debatten genom att istället kräva ett totalförbud för IVF. Som sagt, katolska kyrkan är inte världens mest progressiva organisation.

En annan anledning är att eftersom polen är ett konservativt samhälle har politiker inte tjänat något på att driva frihetliga, men kanske impopulära frågor. I den järnhårda konkurrensen i polsk politik har man inte råd att skrämma bort potentiella väljare med “alltför extrema” åsikter.

Ytterligare en grund för att Polen på många sätt ligger långt efter t.ex. Sverige när det gäller frihets- och moralfrågor är att de rent tidsmässigt har haft en kortare debatt. Under socialisttiden var visserligen abort tillåtet, men det fanns inte någon öppen debatt om vare sig det eller exempelvis frågor om homosexuellas rättigheter. Debatten, som pågått i årtionden i Sverige, har här bara tjugo år på nacken. Därtill är det naturligtvis så att när socialistsystemet föll samman så bidrog det till en backlash mot de värderingar som då rådde.

Men debatten börjar göra sig gällande. Om något gott kan komma ur kyrkans sexskandaler så kan det väl vara att den kanske förlorar ännu mer av sitt moraliska tolkningsföreträde. Och väldigt många unga tycker att kyrkan är för konservativ och ogillar alla pekpinnarna.

Dagens ord är małżeństwo gejowskie – homoäktenskap.

* Som jag skrev om i samband med EU-valet: UPRs politik är en blandning av extrem marknadsliberalism (inga skatter, privatisering av sjukvård och allt annat) med stenkonservativa värderingar (dödsstraff, pro-life, pro-kyrka) och EU-utträde.

Andra bloggar om: , , , , .

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.