Stäng Vattenfalls kol- och kärnkraftverk? 1


Jag snubblade nyligen över Facebook-gruppen “Stäng Vattenfalls kol- och kärnkraftverk!” med systergruppen “Brunkols-josef, eller lägg ner kolkraften Vattenfall!” Ingen av grupperna har förvisso särskilt många medlemmar, men det gör mig ändå trött när jag ser de naivt tvärsäkra kraven som ställs. Man skriver bland annat:

Vi som joinar denna grupp har tröttnat på Vattenfalls hyckleri i klimatfrågan och politikernas flathet gentemot sitt eget företag. Vattenfall måste avbryta sina satsningar på kol- och kärnkraft, avveckla sina miljöfarliga kraftverk och genast satsa på alternativa energikällor, inte på CCS-teknik som man gör idag.

Visst, lägg ner kraftverken. Och innan de alternativa energikällorna finns på plats så lägger vi ner det där med industri, värme på vintern o.s.v.? Det är en form av bastskjortemiljörörelse som irriterar mig innerligt.

Inte nog med att kärnkraft, i dagens CO2-känsliga tid borde ses som ett miljövänligt alternativ. Det skulle dock Greenpeace-rörelsen aldrig erkänna, oavsett vad som händer. För övrigt behöver man kanske inte påminna om hur det såg ut runt nyår när Ryssland stängde av gaskranarna för Centraleuropa. Kolet i Polen är en strategisk reserv som används för att minska beroendet av ett Ryssland som inte tvekar att använda energin som vapen. Att lägga ner kolkraftverken hade på kort sikt lett till att Polen hamnat i samma situation som Slovakien med flera länder, där nästan all energi kommer i form av rysk gas. På längre sikt hoppas man förstås minska på kolkraften också, som man lovat i EUs klimatmål. Som ett av de ytterligt få realistiska alternativen vill Polen nu satsa på att bygga kärnkraftverk. Något som har stöd bland befolkningen. Vattenfall är ett av flera företag som öppet visat intresse för planerna.

CSS-teknik
, om den blir praktiskt och ekonomiskt möjlig skulle också vara ett lyckokast för Polen som då skulle kunna nyttja sina stora energireserver i form a kol och inte bara förlita sig på utländska källor. För det finns knappast möjlighet till storskalig vatten- och solkraft i Polen.

I Facebookgruppen avslutar man sitt manifest med att

Sverige ska ett gott miljörykte utomlands, inte svärtas ned av vårt egna Vattenfall.

Här håller jag med. Det finns ingen anledning för staten att driva energibolag i utlandet. Vattenfall borde snarast privatiseras… men det var kanske inte det de menade?

Dagens ord är węgiel – kol, på polska, liksom på svenska, både grundämnet och materialet.

Andra bloggar om , , , , . Intressant?


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

One thought on “Stäng Vattenfalls kol- och kärnkraftverk?

  • Matte

    Det där med CCS teknik tror jag inte mycket på. Utan att vara för insatt i ämnet, men att pumpa koldioxid i gamla oljekällor tror jag inte är en långsiktig lösning. Jodå, oljan har legat där i flera årmiljoner. Problemet med koldioxiden är att den är vattenlöslig och kommer sippra ut så småningom med hjälp av vatten. Har hört siffror på att CO2:n kommer ut igen efter ca: 1000 år.<BR/><BR/>Men det