Polacker på väg 2


Man kan göra några observationer om polacker på sin väg genom Europa. Det första är att det rullar en mängd polska lastbilar på de tyska vägarna. I riktning österut börjar de bli många redan i Ruhrområdet; när man passerat Hannover är de i majoritet. Kanske ett tecken på att det fortfarande finns lite liv i den polska ekonomin som ju är en av de få som förväntas växa även detta “skitår”.

En mindre smickrande observation är att om man ser en lastbil i mittfilen, särskilt när det råder omkörningsförbud, så nog fan är det en polack. Tyskar, holländare, t.o.m. fransmän följer reglerna, men polacker, vana från hemmavid kör som de vill.

Sedan kan man ockkså konstatera att en stor mängd tyska bilar, många krockskadade, är väg till Polen. De släpas två, tre åt gången av små lastbilar österut. Väl framme kommer man fixa plåtskadorna och sälja dem som “i nybilsskick”. Inte ett ord om några krockskador kommer att nämnas.
Caveat emptor.

För övrigt tog de 1444,83 km från Lille till Warszawa 18 timmar och 38 minuter, inklusive avstängning av motorvägen från Poznan pga olycka.


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 thoughts on “Polacker på väg