Långa ord 3


Läste i SVD att man har fått massa nya ord i Duden, Tysklands motsvarighet till SAOL. Bland andra twittern, Bad Bank och Konjunkturpaket. Men man skriver också om de långa tyska orden och tar Rechtschutzversicherungsgesellschaften som exempel. Vi har i svenska också långa ord. Ett som jag själv använt i seriösa sammanhang är laserdesorptionsflykttidsmasspektrometer – 40 bokstäver. Men är de att räkna som ord? Det är ju en sammanbindning av flera ord till ett substantiv men borde inte då engelskans staplade substantiv också räknas som ett ord? Och vilka andra ord kan man få ihop? Se på den här underbara YouTube videon

Kemiska föreningar kan ha ganska långa namn. Längst är nog: acetyl­seryl­tyrosyl­seryl­iso­leucyl­threonyl­seryl­prolyl­seryl­glutaminyl­phenyl­alanyl­valyl­phenyl­alanyl­leucyl­seryl­seryl­valyl­tryptophyl­alanyl­aspartyl­prolyl­isoleucyl­glutamyl­leucyl­leucyl­asparaginyl­valyl­cysteinyl­threonyl­seryl­seryl­leucyl­glycyl­asparaginyl­glutaminyl­phenyl­alanyl­glutaminyl­threonyl­glutaminyl­glutaminyl­alanyl­arginyl­threonyl­threonyl­glutaminyl­valyl­glutaminyl­glutaminyl­phenyl­alanyl­seryl­glutaminyl­valyl­tryptophyl­lysyl­prolyl­phenyl­alanyl­prolyl­glutaminyl­seryl­threonyl­valyl­arginyl­phenyl­alanyl­prolyl­glycyl­aspartyl­valyl­tyrosyl­lysyl­valyl­tyrosyl­arginyl­tyrosyl­asparaginyl­alanyl­valyl­leucyl­aspartyl­prolyl­leucyl­isoleucyl­threonyl­alanyl­leucyl­leucyl­glycyl­threonyl­phenyl­alanyl­aspartyl­threonyl­arginyl­asparaginyl­arginyl­isoleucyl­isoleucyl­glutamyl­valyl­glutamyl­asparaginyl­glutaminyl­glutaminyl­seryl­prolyl­threonyl­threonyl­alanyl­glutamyl­threonyl­leucyl­aspartyl­alanyl­threonyl­arginyl­arginyl­valyl­aspartyl­aspartyl­alanyl­threonyl­valyl­alanyl­isoleucyl­arginyl­seryl­alanyl­asparaginyl­isoleucyl­asparaginyl­leucyl­valyl­asparaginyl­glutamyl­leucyl­valyl­arginyl­glycyl­threonyl­glycyl­leucyl­tyrosyl­asparaginyl­glutaminyl­asparaginyl­threonyl­phenyl­alanyl­glutamyl­seryl­methionyl­seryl­glycyl­leucyl­valyl­tryptophyl­threonyl­seryl­alanyl­prolyl­alanyl­serine med 1185 bokstäver är det längsta som dykt upp i Chemical Abstracts. Det är en form av tobaksmosaiksvirus. Men teoretiskt finns ingen gräns för hur långa kemiord kan bli.

Dagens ord är słowo – ord.

Andra bloggar om: , ,


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

3 thoughts on “Långa ord

  • Anonymous

    Det klassiska exemplet för ett långt tyskt ord är:<br />Hottentottentantenattentäter = <br />En attentator som gjort ett attentat mot en tant till en hottentott (afrikansk stam).

  • mjn

    Jo, jag minns det från tyskan i högstadiet. Eller, nu när du nämner det så kommer jag ihåg att jag hört det förut. Men just det ordet är väl extra vitsigt för att det använder så få olika bokstäver.