Land of the micromanaged? 1


Jag blev stum av förundran när jag läste det här utdraget från en blogg på NYTimes.

Texas allows you to transport open but covered bottles of wine in your car.

Well, tänkte jag… och??? Vilket följdes av en läsarkommentar att

One thing to keep in mind is that local laws may prohibit the transport of open containers. […] In any case whatever state you happen to live in you can put the alcohol in the trunk without much risk of being caught.

Har vi sådana lagar på den här sidan pölen? Fru mjn påminde om hur hon blivit utskälld av amerikanska grannar när de gick från ett fest i ett hur till ett annat med flaskor i händerna.

Inte för att vi inte har vår del idiotiska lagar här, men det är en påminnelse om att lagstiftare alltid gillar mikromanagement för att styra folk enligt egen moral. Kanske behövs det fler politiker som Janusz Palikot (palikot = den rökande katten) som ville bygga ett monument över polens absurditeter.

Dagens ord är prawo – lag (men oxå höger).


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

One thought on “Land of the micromanaged?

  • Ad Hoc i Bulgarien

    Lustiga lagar i landet &quot;over there&quot; har varit givna ämnen i Simpsons, Family Guy, South Park med flera.<br />Jag har ju synat några liknande exempel i Bulgarien på min blogg<br />http://adhocibulgarien.blogspot.com/<br />Det man kan konstatera är att det dels handlar om en totalitär reflex, dels att det ofta handlar om symbolpolitik. Man gör nåt mest för att visa att man gör nåt.