Väx upp!


Kalle och Pelle är sex år. De gillar inte varandra. Hemma på lekplatsen bråkar de ständigt. Kalle springer till mamma och skriker: “Pelle kastade sand på mig!” “För att Kalle knuffade mig!” “Men Pelle kallade mig för …” … I lekskolan är det samma sak, både springer till fröken för att visa hur bra de är och för att tala om att nu har den andre gjort något dumt.

Fast Kalle heter egentligen Donald Tusk och Pelle Lech Kaczyński. Det senaste bråket handlar om vem som skall åka till veckans EU-toppmöte. Mötet skall handla om finanskrisen och klimatet. Tusk vill att Polen skall representeras av premiär-, finans och utrikesminstrarna, såsom de flesta andra länderna. Kaczyński vill åka han också! Problemen är i huvudsak två. För det första så har presidenten och regeringen vitt skiljda uppfattningar i sakfrågorna. Kaczyński anklagar regeringen för att hota Polens intressen. Fast enligt den polska konstitutionen är det regeringen, och inte presidenten, som för politiken. Det andra problemet är att varje land på toppmötet har tre stolar. Endast i undantagsfall, Rumänien representeras enligt Rzeczpospolita av fyra personer, kan det utökas. Dock vore det unikt att ett land representerades av en delegation som inte ens kan komma överens inbördes.

President Kaczyński har dessutom meddelat att han har för avsikt att tala om för EU:s ledare (läs Sarkozy) hur farligt läget i Kaukasus är och att EU minsann måste ryta till mot Ryssland. Han säger också att det kan tänkas att Lissabonfördraget kommer på tal, och det är hans namnteckning som behövs på fördraget. Inget av detta är står på mötesdagordningen och tjänstemännen på utrikesdepartementet sägs vara rätt uppgivna.

Nu har i alla fall Tusk åkt. Och tagit regeringsplanet. Någon plats för Kaczyński ombord fanns inte, och planet skulle stanna i Bryssel. Han förklarade öppet att “Vi behöver inte herr presidenten i Bryssel!” Kvar finns möjligheten för presidenten att hyra ett plan eller att flyga reguljärt. Kaczyński säger att han kommer att vara på plats i Bryssel. Utrikesminister Sikorski sa i går att bad presidenten på sina knän att inte komma.

Att det hela pågår inför öppen ridå gör nu att 83% av de tillfrågade i en undersökning av Gazeta säger att de skäms över bråket, och 63% säger att det är premiärministern som har rätt. Endast 26% håller med om att det är presidenten som bör leda delegationen.

Problemet är att Kaczyński verkar blanda ihop sina roller som statsöverhuvud och medlem av oppositionspartiet. Som president skall han representera Polen inte vara dess politiske ledare. Nu representerar han mest ett gnälligt barn. Tillägg: Problemet är naturligtvis också att Tusk är lika glad i att peka finger åt presidenten inför pressen som presidenten åt Tusk. Som sagt: Väx upp!

Dagens ord är wstydzić – skämma ut.

Andra bloggar om: , .

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.