Uppäten av björnen? 6Samtidigt som Rysslands president Putin varnade Nato för att de inte tar Ryssland på allvar och hotade med ny kapprustning så besökte Polens premiärminister Donald Tusk Moskva för att gjuta lite olja på de vågor som skvalpades upp under ankornas tid. Kaczyńscy har varit upprörda en lång tid över Tusks besök i Moskva, de menar att det är en sell-out att åka och tala med den onde. Presidenten, som ju skall konsulteras utrikesfrågor, är dessutom upprörd över att han inte får vara med att bestämma.

Besöket var dock behäftat med vissa politiska risker för Tusk. Om det skulle sluta i dålig stämning mellan honom och Putin eller, värre, om han framstått som svag så hade mycket av hans politiska kapital varit förlorat. Nu blev det inte så. Mötet gick väl så väl som man kunde väntat. “Polen, jag själv och min regering vill normalisera förbindelserna med Ryssland”, sa Tusk. “Det finns ingen illvilja mot Polen. Vi är intresserade av att fördjupa relationerna med Polen”, sa Putin. Vackra ord, fast av påvisbara resultat blev det inte mycket. Man kom inte till någon överenskommelse om en alternativ dragning av NordStream-ledningen, vilket väl inte var förväntat. Polen håller kvar vid sitt veto mot nytt EU-ryskt handelsavtal till vidare. Man vill bl.a. att avtalet skall inkludera någon form av energiförsörjningsgaranti för Polen. När det handlade om den amerikanska raketskölden så kom man inte överens. Ryssland vill ha permanenta inspektörer på plats för att se att raketerna inte är riktade mot dem. Där fick de blankt nej.

Permanent rysk närvaro är något som ger Warszawa rysningar. Polen och Ryssland har varit bittra ovänner sedan de rysk-litauiska krigen på 1500-talet via det polsk-ryska kriget 1605-18 då Polen lyckades inta Moskva och partitionerna 1772-95, då Polen försvann från kartan, till Molotov-Ribbentrop-pakten och efterkrigstidens folkrepublik till 1989. Ett halvt årtusende av misstro sopar man inte under mattan vid ett möte, men helt klart så är stämningen mellan länderna bättre nu är på länge, trots att de faktiska problemen kvarstår.

En fråga som varit upp är varför Tusk väljer att åka till Moskva innan han besöker Washington (i mars). Är det en markering mot amerikanerna, som en del hävdar? Jag tror snarare att det är en kombination av flera faktorer; Det finns allvarliga frågor att diskutera med Ryssland; President Bush är en lam anka och att bli alltför cosy med honom kanske kan ses som negativt från hans efterträdare; Det är snart “val” i Ryssland och om man vill träffa “the man in charge” så gäller det att passa på nu.

Tidningarna menar att opinionsundersökningarna visar att polackerna tycker att det var rätt av Tusk att åka till Moskva även om PiS avfärdar hela resan som ren propaganda.

Dagens ord är Rosja – Som naturligtvis är polska för Ryssland.

Andra bloggar om: , , .


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

6 thoughts on “Uppäten av björnen?

  • den trevlige polacken

    Hej!<BR/><BR/>Jag undrar om det det har gjorts försök att värva dig som "industri-spion",<BR/>när du väl lämnar Polen och kanske får jobb på ett företag som Bofors, FoA, där du får tillgång till värfefull info,(Polen hade under kommunisttiden den bästa underrättelsetjänsten efter sovjet, ibland bättre), <BR/>var uppmärksam 🙂

  • Anonymous

    det stämmer..hihi, om man ser potential hos dig, (man jobbar långsiktigt,du kan bli en "sleeper" de närmaste 10-15 åren) då blir du kontaktad, du verkar vara extrovert, med vissa narcisrisska drag,:-) en psykologisk profil är det första man gör, efter det anpassar man MO,<BR/>( du har rätt många blir spioner inte av nån politisk/ideologisk övertygelse, utan för att det är sexigt)