Stora pengar 2


The Economists hemsida kan man läsa om vilka länder som haft de högsta valörerna på sina sedlar. Detta i ljuset av att man i Zimbabwe just gett ut en sedel med valören 100 miljarder dollar. De ligger dock i lä av Ungern som efter andra världskriget drabbades av en oöverträffad hyperinflation med en topp 4×1016 % på årlig basis (priserna dubblas på 15 timmar) vilket ledde till att man gav ut sedlar med valören 1018 pengö. Man var nästan uppe på samma nivå i Jugoslavien under sönderfallet där en ny dinar år 2004 motsvarade ungefär 1027 dinarer från 1990. Eller tänk så här: Kunde du 1990 köpa 394 kg guld hade du 14 år senare bara råd med en enda atom.

Mugabe överväger nu att stryka nollor för att göra pengarna mer hanterliga, men med en inflation på flera miljoner procent kommer nollorna snabbt tillbaka. Den enda lösningen är naturligtvis att stryka nollorna ur landets ledning.

För övrigt är nollstrykande inte så ovanligt. Man gjorde det ganska nyligen i Turkiet (1000000 gamla lire = 1 ny), i Polen 1994 (10000 gamla zloty = 1 ny) och naturligtvis i Ungern efter ovan nämnda kris (4×1029 pengö = 1 forint).

För att låna ett citat av Richard Feynman:

There are 1011 stars in the galaxy. That used to be a huge number. But it’s only a hundred billion. It’s less than the national deficit! We used to call them astronomical numbers. Now we should call them economical numbers.

Andra bloggar om: , . Intressant?


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 thoughts on “Stora pengar

  • Anonymous

    Det borgerliga politiker misslyckas med är ju att visa på hur det fungerar i kontexten Sverige (sedan gammalt)=<BR/>1000 enheter ekonomi innan och vi idag har 1 milj och i framtiden 10 milj etc<BR/>Hur?<BR/>Resultatbaserad lön som driver utvecklingen <BR/>Sen sätter man ju (per automatik) en gräns för resten (kollektivavtal eller minimilön)<BR/>Kakan är stor nog så blir det ju lättare att sätta

  • Matte

    "We used to call them astronomical numbers. Now we should call them economical numbers."<BR/><BR/>BWAAAA-HAHAHAHAHAHA….!