Rätt – för en gångs skull


President Lech Kaczynski tycker inte om EU. Han har många anledningar, men mest dumnationalistiska och protektionistiska. Men nu har han lyckats få en sak rätt – Lissabonfördraget. Kaczynski har länge tvekat att skriva under fördraget, trots att parlamentet godkänt det, och nu har han efter Irlands nej ytterligare anledning att tveka. Nyligen menade han att det är meningslöst att skriva under det nu, vilket förhoppningsvis skulle bli fördragets dödsstöt och göra slut på de mindre vackra försöken från EU-ledarna att vrida om armarna på irländarna och tvinga fram en omröstning som ger “rätt” resultat.

Dagens ord är niecelowy – meningslös.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.