Fradar


Läser att Bahnhof utvecklat ett plug-in till Firefox kallar FRADAR som visar huruvida internettrafik hålls inom Sveriges gränser eller om den hoppar utomlands och därmed fastnar hos FRA. Vi utlandssvenskar skulle istället behöva en omvänd variant, som kontrollerar att trafiken håller sig borta från Sverige.

Annar kan jag passa på att pusha för ett annat plugin, FireGPG, som integrerar GPG-kryptering med en knapp i t.ex. gmail. Använd den, och börja skicka alla mail krypterat! Här är en anledning varför man skall kryptera mera.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.