Abort och homosexuella


I höstas skrevs det mycket (nåja, relativt) i svenska tidningar om hur Polen hade fått en ny “liberal” regering. Men frågan är liberal i vilket hänseende. Att det är en ekonomisk ganska liberal modell man eftersträvar är väl till viss del sant. Men när det gäller värdefrågor, där som Polen ofta har hudflängts i svensk press, är det en konservativ regering man har. Något mindre konservativ än under ankorna, men i alla fall.

Regeringen har tex nu i dagarna gått ut med att man inte tänker att ta tag i frågan om homoäktenskap. “Regeringen har inte lyft och kommer inte att lyfta den frågan” säger en talesperson till Dziennik.

Samtidigt kan man också konstatera att i ljuset av klagomål från Strasbourg har en talesman i medborgerliga rättigheter från Författningsdomstolen förklarat att den mycket restriktiva abortlagstiftningen i Polen strider mot konstitutionen. Abort är endast tillåtet då kvinnans liv är i fara, men talesmannen menar att konstitutionen medger att abort är möjlig även om det bara finns en liten risk för hälsan. Konstitutionen ger skydd för hälsan, och säger ingenting om hur sjuk man måste vara för att skyddas. Den förra regeringen införde ett direktiv att livet måste skyddas “från befruktelsen till den naturliga döden”.

Det är ju dock så att det är en lagtolkning, och inte ett initiativ av regeringen som gjort att reglerna nu kanske luckras upp.

Till sist kan vi också notera att Polen av Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg uppmanas förklara sig för att de håller folk i “tillfällig arrest” utan rättegång i lång tis. Enligt den polska lagen kan personer hållas i tillfällig arrest i upp till 24 månader, men domstolen tar bland annat upp ett fall där en person satt fängslad i sju år utan rättegång. Justitieminister Cwiakalski menar att domstolens invändningar är en förolämpning. Polen förlorar varje vecka 3-4 fall i Strasbourg.

Dagens ord är gej.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.