ZzZzZzZz 1


Jag visste väl att alla de där eftermiddagsföreläsningarna var bra till något. Nu kan jag ju alltid hävda att jag snoozade för hjärtats skull.


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

One thought on “ZzZzZzZz

  • Matte

    Har svårt att tänka mig att någon föreläsare i fysik och matemetik vid ditt lärosäte tittar med blida ögon på någon som snarkar som en skogshuggare under en föreläsning. Tror inte att Kullenberg skulle vekna med förklaringen:<BR/>-"Jag behövde sova lite för hjärtats skull." Svaret skulle nog innehålla fysik, grad av viktighet och hälsa. Vi vet ju alla hur herr ‘K’ skulle prioritera dessa eller