Hemligt arkiv behöver skyddas från regeringen 2


Ett nytt bråk (surprise!) har blåst upp mellan den nya regeringen och den gamla, inklusive president Kaczyński. Under de sista dagarna innan den nya regeringen svors in flyttades en stor mängd hemliga dokument som tillhört den numera nedlagda militära underrättelsetjänsten (Wojskowe Służby Informacyjne, WSI) flyttats från WSI:s högkvarter till Nationella säkerhetskontorets (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, BBN) lokaler. WSI var verksam från 1991, då den gamla “militära interna tjänsten” omformades, tills den lades 2006 av Kaczyński som menade att den var “genomsållad av kommunister”. WSI avvecklades under överinseende av Marcierewicz (som Radek Sikorski haft fighter med). Dokumenten från WSI:s arkiv flyttades ända in till den gamla regeringens sista timmar. Det intressanta med flytten är förstås att WSI-kontoret på Försvarsdepartementet är underställt regeringen medan BBN, där dokumenten nu finns är direkt underställt presidenten. Den nye chefen för WSI-verifikationskommittén Jan Olszewski, f.d. premiärminister och rådgivare i rättsfrågor till Lech Kaczyński, menade att säkerheten för dokumenten, efter Marcierewicz avgång, inte längre kunde garanteras och att flytten var för att skydda nationens säkerhet.

Regeringen menar att dokumenten, som innehåller mycket känsliga uppgifter kan komma att utnyttjas för politiska ändamål. Nye premiärministern Tusk har beslutat att ersätta de 12 medlemmar av verifikationskommittén regeringen utser. De övriga tolv utses av presidenten. Därtill har ställföreträdande chefen, Kowalski, för kontraspionaget som sitter i samma lokaler som WSI-dokumenten (var i) fått gå. Kowalski har styrt interimistiskt sedan Marcierewicz avgång.

På något sätt känns det lite underligt att de hemliga dokumenten behöver skyddas under den nya regeringen, men var säkra under den gamla. Framförallt att de behöver skyddas av en president som använt oavslöjade hemliga uppgifter för att försöka hindra både utrikesministern och justitieministern från att anta sina positioner. Jag tror att vi kan se fram emot ett minst sagt ansträngt samarbete mellan regeringen och presidenten.

Dagens ord är przenieść som betyder att flytta (något) till en annan plats.

Andra bloggar om: , .


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 thoughts on “Hemligt arkiv behöver skyddas från regeringen

  • rumcajs

    du skriver bra, men jag är ledsen att du aldrig svarar på mina inlägg,<BR/>angående WSI, så var det närmast en kriminell organisation,de sysslade med pengatvätt, smuggelverksamhet, etc. alla partier förutom gammel kommunsterna SLD-LID var överens om att upplösa den, förklaringen till att alla dokumnten flyttades är att den nye chefen för verifikationskommitén var orolig för arkivet i deras

  • mj

    Jo, att WSI var en rätt skum organisation håller jag med om. Det underliga är ju naturligtvis att dokumenten behöver flyttas för att skyddas. Förklaringen Olszewski gav låter som en efterhandskonstruktion. Eller snarare, vad han säger är att SKW var pålitligt under Marcierewicz,men under en ny chef, tillsatt av den nya regeringen (vilken inte ens hade utsetts) skulle SKW inte längre kunna hålla