En anka utan jobb?


Sedan en tid tillbaka har den gamle Solidaritetsledaren Bronisław Geremek hotats att sparkas ut från Europaparlamentet, och nyligen förlorade han sin position i den Vita örnens ordens rådgivande nämnd. Allt för att han vägrar skriva under den försäkran enligt lustrationslagen att han inte samarbetat med kommunistregimen. Men, kan det vara så att även Polens premiärminister Jarosław Kaczynski blir av med sitt jobb enligt samma lag, som hans regering drivit igenom. Det borde han i alla fall menar Norman Davies, historiker, som själv fick ett lustracja-formulär att fylla i.

Jaroslaw was editor of the Solidarity movement newspaper in 1989-1990. Obviously he had to co-operate with the communist censors. Formally the new law means he should lose his job and is no longer prime minister.

Fast att det händer är väl knappast att hoppas på…
Liksom Geremek tycker Davies inte att lustracja har något med att hitta kollaboratörer att göra. Det handlar om att visa lojalitet med Kaczynskis. Geremek menade att Kaczynskis höll på att skapa ett Orwellskt sanningsministerium.

Som en spegling av den estniska statyflytten har även PiS bestämt att kommunistmonument skall tas bort i Polen. En ny lag förbereds där monument som hyllar kommunistdiktaturen skall få tas bort om lokala myndigheter så önskar. Det känns mycket som om ankorna vill sudda ut socialisttiden helt och hållet.

För övrigt finns en petition som man kan skriva under till stöd för att Geremek skall få sitta kvar på sin folkvalda position som EU-parlamentariker.

Läs mer om lustracja här.

Andra bloggar om: , , , . Intressant?

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.