Välkomna friande domar


Hörde på ekot igår (ursäkta den sena postningen) att HD-domen mot Åke Green, med hänvisning till Europadomstolens inställning till hetslagstiftning, har lett till att Göta hovrätt friat ett uttalande om homosexuella på en nynazistisk hemsida från att bedömas som hets mot folkgrupp. Även några flygbladsutdelande nassar i norrland har friats med hänvisning till Green-domen.

Jag tycker att det är bra. Lagstiftningen om hets mot folkgrupp är väldigt vag, där det räcker att man “uttrycker missaktning” för att det skall vara olagligt. Det är ett alldeles för stort ingrepp i en av de allra viktigaste rättigheterna vi har. Att få säga vad vi tycker, även det som är kontroversiellt. Det hela blir ju bara löjligt när massa polisanmälningar rasar in mot Per Ledin för att han i ilska kallat någon för tattare.

Han skrek inte bara tjockis utan “din tjocka jävla tattare” och drog in en hel folkgrupp i sin egen ilska.Sånt kallas hets mot folkgrupp på juristsvenska.
Det var inte bra, men jag hoppas att den utsatta gruppen kan förlåta en hetsporre som Ledin.
Han riskerar faktiskt att fällas.
Men han gjorde avbön i går och jag tycker inte det finns några principiella skäl att driva frågan vidare.
Hans gatlopp är straff nog.

skriver Mats Wennerholm i Aftonbladet. Helt rätt! Att inte tiga om korkade uttalanden, utan låta de som gör dem skämmas i strålkastarljuset är det som behövs. Inte ingrepp i yttrandefriheten. Jag har sagt det förut, och säger det igen: Det är nämligen så, att med yttrandefrihet kommer också ett ansvar: Vi tillåter diverse fanatiker (eller korkade hetsporrar i det här fallet) att uttala sig, men vi får inte låta dem stå oemotsagda.

Sven-Erik Alhem, överåklagare med särskilt ansvar för så kallade hatbrott, ser fram emot vägledning från Högsta domstolen.

– Idag är det rätt stor oklarhet om var gränsen egentligen ska dras, vilket är mycket olyckligt, därför att varje form av påhopp mot till exempel homosexuella i samhället är av ondo, säger överåklagare Sven-Erik Alhem.

Visst är de av ondo, men är verkligen lagstiftning rätt väg att gå? Jag tror inte det, men den andra vägen kräver att vi andra vå säga emot.

Jonas Morian skriver ofta och bra om yttrandefrihet. Läs hans blogg här.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.