Storebror på march


Den svenska regeringen och säkerhetspolisen hör av sig till ett webbhotell och en tidning, med obekväma åsikter, stängs ner. Inga påtryckningar har förekommit menar både regeringen och Säpo. Kritiken från oppositionen har varit ljum. Ingen verkar villig att stå sida vid sida med Sverigedemokraterna i den här frågan. Men yttrandefriheten finns här, som en central del i vår samhällsstruktur, inte för att man ska få säga snälla saker som alla håller med om, utan för att få dryfta kontroversiella eller obehagliga åsikter.

I Sverige har den senaste tiden en dabatt blossat upp om Storebror Bodströms alla förslag till ny övervakning av medborgarna. Bland annat föreslås utökad möjlighet till telefonavlyssning, buggning, lagring av telefon- och datatrafik o.s.v. Bland annat är det föreslaget telefonavlyssning i “förebyggande syfte”, dvs utan konkreta brottsmisstankar. Buggning av läkarmottagningar och tidningsredaktioner är heller inte främmande för Storebror.

Storebror debatterade saken i TV nyligen med Pär Ström, som driver en mycket bra sida www.stoppa-storebror.se. Bodström försökte blanda bort korten genom att försöka likställa övervakningen av hela befolkningen med övervakning av grova brottslingar. Naturligtvis behöver polisen kunna avlyssna brottslingar i vissa fall, men att hela befolkningen skall övervakas, som i förslaget om FRA, är en helt annan sak. Bodström är inte särkilt övertygande när han gång på gång upprepar att “du kan vara helt lugn”. I fall som förslaget om hemlig dataavläsning, det vill säga att myndigheterna i hemlighet skall kunna plantera spionvara i din dator och se vad du lagrar där, försvarar sig Storebror med att det bara är utredningsförslag. Det är inte lugnande…

Det är bra att en debatt har kommit igång om det hela nu, även om det tagit lite tid för politikerna att vakna. Tyvärr gäller ju inte det partiet som enligt namnet borde vara främst drivande, Folkpartiet Liberalerna. Inte bara i Sverige pågår liknande debatter, i Storbritannien har regeringen Blair reagerat på Londonbombningarna med det ena repressiva förslaget efter det andra (mycket om detta hos Curious Hamster), och ingen kan ju ha missat The Patriot Act och avlyssningscirkusen i USA. Men, en skillnad finns; i Sverige startar vi från en annan nivå! Här har staten via personnumren redan örnkoll på invånarna och möjligheten till totalövervakning är mycket omfattande. I Storbritanninen finns förslag nu om att införa ett system liknande den svenska “databasstaten”, och naturligtvis protester. Med detta vill jag inte säga att all registrering av invånarna är av ondo, ett visst mått krävs för att samhället skall fungera, men svenskar har desto större anledning att vara vaksamma mot ytterligare försämringar av intergritetsskyddet.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.