Ovälkommen fällande dom 2


Högsta domstolen har enligt DN rivit upp den friande dom mot ett antal nynazister som delat ut flygblad med nedsättande åsikter om homosexuella. Jag har tidigare kommenterat hovrättens friande dom, och jag tyckte då, liksom nu, att de inte skulle fällts. Men nu har alltså HD sagt sitt, uttalandet strider mot lagen om hets mot folkgrupp, och nassarna döms till dagsböter. Rätten var dock inte enig, utan två ledamöter ville fria med hänvisning till yttrandefriheten och vikten av en fri debatt. Hedervärt!

Vad var det nu för uttalande som de fyra fälldes för1. Bland annat har de hävdat att homosexualitet är “en sexuell avart som verkar moraliskt nedbrytande på folkkroppen“. Visst kan det vara ett kränkande uttalande, men det är (enligt min mening, men inte HDs) en legitim åsikt att inneha. Svensk ordbok ger följande förklaring till ordet avart

avart subst. avarten avarter
• försämrad form av den angivna företeelsen: som kommunist såg han socialdemokratin som en avart av socialismen
äv. negativ yttring: nationalismens avarter

På sätt och vis kunde man ju då argumentera att eftersom homosexualitet i regel försvårar fortplantning borde den, om man anser att fortplantning är ett essentiellt mål för arten, kunna ses som en försämrad form av sexualitet. Vad som menas med folkkroppen är lite luddigt, men om man tycker att ett monogamt äktenskapsförhållande mellan man och kvinna är den enda moraliskt godtagbara formen av förhållande så är ju homosexualitet uppenbarligen omoraliskt, och kan kanske då sägas vara “moraliskt nedbrytande”. Dylika åsikter är kanske inte populära eller ens rumsrena, men det behöver de inte vara. Man har, som jag så ofta tjatar om, rätt att vara idiot. Fast tydligen inte om man inte är pastor! SUCK!!!

Man måste ju dock ge HD rätt i att fälla grabbarna. Enligt den lagtext vi har räcker det att man “uttrycker missaktning” för en skyddad grupp för att man skall fällas för “hets”. Alltså, inget hot, eller hat är nödvändigt, endast missaktning. Det är en lagtext som är farligt vag, och som kan utnyttjas inte bara för att skydda folkgrupper mot riktigt hets, utan också gör en hel del legitima åsikter straffbara. Läs artikeln i The Independent om hur det kan gå till när alltför vaga lagar ger oönskat tolkningsutrymme.

Så HD gjorde nog rätt, enligt lagens bokstav. Vad Sverige behöver är grundlagar som tas på allvar och en författningsdomstol som ser till att göra det jobb det tandlösa lagrådet inte klarar av. Men, framförallt behövs ett friskare debattklimat där yttrandefriheten hålls högt och den som smutskastar andra inte möts av tystnad och domstol utan av mothugg!

1 Utan att ha läst domen eller flygbladen själv, utan bara efter vad som skrevs i DNs artikel.


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 thoughts on “Ovälkommen fällande dom

  • Matte

    "Man har, som jag så ofta tjatar om, rätt att vara idiot. Fast tydligen inte om man inte är pastor!"<BR/><BR/>Hmm, jag är rätt övertygad om att pastorer och präster är idioter, legitimerade till och med!<BR/><BR/>Hupp, blev jag en brottsling nu?

  • Magnus

    Nej, matte, du klarar dig. Det är bara om du tycker att folk med mörk hudfärg eller avvikande sexuell läggning är idioter som du är brottsling.<BR/><BR/>Problemet här är inte HD:s dom. Jag vill inte uttala mig tvärsäkert om den utan att ha läst flygbladen och domskälen, men jag tycker det verkar som om HD har gjort helt rätt. Det är inte HD eller HD:s dom det är fel på, det är lagen om hets mot