Dubbelmoralens paradnummer. 2


Inom inget annat område är dubbelmoralen inom internationell politik så tydlig som när det gäller icke-spridnings-avtalet (NPT).

Israel har kärnvapen, vare sig de erkänner det eller inte så är det ett faktum. Någon som sett något om sanktioner? Indien och Pakistan har kärnvapen, saktioner infördes visserligen, men skippades när hjälp behövdes i “kriget mot terrorismen”. Iran, å andra sidan, har inte kärnvapen. Att de försöker skaffa dem är väl rimligt att tro, men det skall, enligt NPT, inte hindra dem från att låtas ha ett civilt kärnkraftsprogram. Det program som västvärlden, anförda av USA, nu försöker göra allt för att stoppa. Inte konstigt att Iran gnäller om dubbelmoral.

Nu kommer nästa spik i kistan. USA och Inden ingår ett avtal där USA lovar att hjälpa Indien att utveckla deras civila kärnkraftsprogram. Det programmet finns inte! I Indien finns ett civilt och militärt kärnkrafts-/vapensprogram. Indien lovar att de skall skilja på de båda. Vad bra! Skall IAEA få kontrollera det? Nej! De kan kolla upp den civila delen (kanske), men den militära? Inte då! Och dubbelmoralen går längre än så. Enligt NPT får inget land hjälpa ett annat med kärnteknik om inte mottagarlandet är anslutna till NPT. Indien är det inte, USA är det. Alltså, ett tydligt brott mot avtalet. Med vilken rätt kan då västvärlden säga att t ex Kina eller Ryssland inte får handla med kärnteknik till Iran? Det känns som om vi har ett moraliskt dilemma här. Men nej då!

[US] administration officials insisted there was no double standard. “The comparison between India and Iran is just ludicrous […] India is a highly democratic, peaceful, stable state that has not proliferated nuclear weapons. Iran is an autocratic state mistrusted by nearly all countries and that has violated its international commitments.”

Att Indien bröt mot internationella avtal annonserades med en smäll i maj 1998, medan Iran bara är misstänkta för att brutit mot NPT. Indien fredligt? Jag tror Pakistan har en annan uppfattning. Iran är (mig veterligen) inte i krig med något land. Att Iran inte är pålitligt kan jag hålla med om, men är Indien det? Eller USA för den delen? Läs vad Arundhati Roy skriver om det:

Who the hell is the prime minister to decide whose finger will be on the nuclear button that could turn everything we love – our earth, our skies, our mountains, our plains, our rivers, our cities and villages – to ash in an instant? Who the hell is he to reassure us that there will be no accidents? How does he know? Why should we trust him? What has he ever done to make us trust him? What have any of them ever done to make us trust them?

Kanske är det dags att officiellt skrota NPT, för sättet det “efterföljs” ger bara ytterligare ved till brasan om västs dubbelmoral. Att höra världsledarnas krubukter för att försvara sin moraliska astigmatism skulle vara skrattretnde om det inte var så allvarligt. Avslutningsvis ett par ord från Curius Hamsters utmärkta blogg:

He [Iran’s president] even had the audacity to accuse the nuclear powers of double standards. What a ridiculous notion. Just because the nuclear powers show absolutely no intention of honouring their commitment to disarmament as agreed in the NPT, just because we never talk about Israel’s nuclear weapons, just because Pakistan is now an ally so their nuclear weapons are OK too, just because the US is the only nation ever to have actually dropped an atomic bomb on actual people… Double standards? What is the man thinking?


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 thoughts on “Dubbelmoralens paradnummer.

  • rgr

    Visst, du kan köra med ett rättviseargument i frågan. Varför ska inte Iran få ha kärnvapen om andra stater tillåts ha det. Varför ska Iran inte tillåtas ha det när Frankrike ha det osv? <BR/><BR/>Skillnaderna mellan Iran och Indien är flera. Indien har sedan flera år kärnvapen och Iran har inga ännu och om det är möjligt att förhindra desto bättre. Indien skulle vare sig om USA gjorde en affär

  • mj

    Jag inser också att avtalet har många positiva sidor, inte minst för att det kanske minskar risken för kärnkraftsolyckor när Indien får tillgång till säkrare teknik, samt att det faktiskt tvingar fram en uppdelning av Indiens kärnprogram i en militär och en civil del. Så avtalet i sig är inte det stora problemet.<BR/><BR/>Problemet är hur det drevs igenom och hur det kan ses i resten av världen.