Det långa kriget


Visst låter det fantastikskt propagandistiskt, som Kinas Långa marsch eller Rysslands Stora fosterländska krig. Men “Det långa kriget” är Pentagons nya ord för “kriget mot terrorismen”. Detta är ett krig som innebär “long-duration, complex operations involving the US military and international partners, waged simultaneously in multiple countries round the world”. Detta långa krig skall föras utan slut i sikte, öppet och i det fördolda av “special operations forces and unmanned drones used for surveillance and targeted assassinations, […] and a long-range bomber force”.

Detta föder genast två tankar: En uppenbar Orwells koppling, där inte bara namnet för tankarna till det permanenta och i mångt i dimmor hölja krig som förs mellan Oceanien, Eurasien och Östasien, utan också detta ständiga skapande av ett nyspråk där “farliga” uttryck ersätts av bekvämare. Ex: “Not long ago Rumsfeld said he would stop using “insurgency” to describe attackers in Iraq, instead calling them enemies of the legitimate Iraqi government. More recently, the administration has referred to the National Security Agency’s electronic monitoring program as a terrorist surveillance program, dismissing suggestions that it is domestic spying.”

Den andra tanken är hur kriget flyttas bort, bort från Amerika, bort från allmänhetens medvetande (annat än som ett allerstädes närvarande diffust hot) och framförallt, bort med döda amerikaner på tidningarnas framsidor. Visst är det bekvämt att kunna döda från bekvämt avstånd utan att riskera något.

We zap and maim
With the bravery of being out of range

Det långa kriget… när får vi höra om den nya sköna värld som väntar???

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.