Aktuell teater


Igår var jag på Folkteatern och såg Tour de Force Theaters gästspel med George Orwells Animal Farm. Det var ganska många år sedan jag läste Animal Farm, men det som slog mig är att trots att den skrevs 19451 med Sovjetunionen som klar måltavla så är den oerhört vital fortfarande. Animal Farm är egentligen inte en beskrivning av den kommunistiska ideologins förfall, utan en studie i miltarismens och förtryckets mekanismer. Inte minst Squeler som propagandamaskineriet är en oundviklig del av varje förtryckarregim. Men inte bara där; det politiska spindoktorerandet har blivit en essentiell del också av vårt politiska liv.

Efter att ha sett pjäsen känner jag att det är dags att lägga Animal Farm till omläsningslistan.
11945 var Storbritanninen och Sovjet fortfarande allierade och Orwell Sovjetkritik ansågs olämplig och boken refuserades av många förlag på regeringens inrådan.

Andra bloggar om: , ,

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.