Blong, klang, plonk, blam 2


Just hemkommen från en slagverkskonsert på Uniwersytet Muzyczny Frederyka Chopina, där de ofta bjuder in till gratis studentkonserter. Konserten i sig var en … annorlunda upplevelse. Med tio slagverkare på scenen finns det potential för en massa oväsen och konstmusik med slagverksensemble kan vara mycket konstig. Det sista stycket, Rit­mico Alla Zoppa, av K. Her­dzin var ett riktigt bra jazzigt stycke, men en del av de andra verken var bara konstiga. Särskilt Dynamics II, av en av professorerna på skolan. Det skulle bjuda på “dynamiska, annorlunda rytmer” men var bara jäkligt högljutt. Musikerna måste ha tinnitus allihop.

Dagens ord är głośno – högljutt.


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 thoughts on “Blong, klang, plonk, blam