Celibat inte så skoj


På BBC kunde man i veckan läsa om en undersökning bland polska präster som visar att majoriteten skulle föredra att det katolska prästliga celibatet avskaffades. En längre intervju men prof. Baniak som låg bakom undersökningen publicerades också nyligen i Gazeta Wyborcza.

Av drygt 800 präster som ingick i undersökningen uppgav 54% att de tyckte att celibatet skulle avskaffas. 20% erkände att de levde i (hemliga) förhållande med kvinnor. Samtidigt som kyrkan har problem med att rekrytera nya präster så visar Baniak att celibatet är den absolut vanligaste orsaken att präster lämnar yrket.

Trots detta, och trots att 77% av polackerna, som ju är en av de “katolskaste” nationaliteterna, tycker att celibatet borde avskaffas, så står kyrkan på sig: Celibatet skall vara kvar.

Själv tycker jag att ju mer kyrkan går på tvärs med folks uppfattning desto mer kanske folk inser vilken stagnerad och korrupt institution det är, och förhoppningsvis kan det leda till att dess inflytande minskar även i Polen.

Dagens ord är kziądz – präst.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.