Inskränkthetens ursprung 4


Hittade det här citatet ur en föreläsning om vetenskaplig metodik som jag höll för många år sedan:

8 For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the LORD.
9 For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts.*
(Isaiah 55:8-9, King James Bible)

Citatet användes som ett typexempel på hur religionen förbjuder ifrågasättande medan vetenskapen istället uppmuntrar, ja, bygger på, det.

*Föreläsningen hölls på engelska. I svensk version:
8 Se, mina tankar äro icke edra tankar, och edra vägar äro icke mina vägar, säger HERREN.
9 Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket äro ock mina vägar högre än edra vägar och mina tankar högre än edra tankar.

Mer om: , , .


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

4 thoughts on “Inskränkthetens ursprung

  • Ingvar Åstrand

    Vetenskapen är vår tids religion och den får inte ifrågasättas. <BR/>Ortodoxa tankemodeller och paradigm får inte ändras även om (eller trots) de är fel.<BR/>Detta är min och mångas erfarenheter.<BR/>Se min webb-sida som exempel:<BR/>15 års försök….

  • mj

    Käre Åström.<BR/>Jag har nu läst igenom hela din hemsida. Jag antar att du är bekant med uttrycket att "extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis". Det du påstår är verkligen extraordinärt; att hela den moderna fysiken, som korrekt beskriver <I>nästan alla</I> kända mätbara fenomen, som tiotusentals forskare ägnat hundratals arbetsmillennia till att utforma och utveckla, som leder till

  • mj

    <B>Åstrand</B>, jag ber om ursäkt. Jag skall inte försöka komma ihåg namn när jag skriver. Jag har <I>inget</I> namnminne.