Yttrandefrihet på konstfack 1


Tack till Kristian Åström vars inlägg i gårdagens Studio Ett om yttrandefrihet var välbehöveligt. I en debatt på konstfack med anledning av den censurerade Mozartuppsättningen Idomeneo om hur mycket religionen skall få påverka konsten. Konstnären Wahida Dzanovic1 menar att konst måste respektera alla och att avbildningsförbudet inom islam måste gälla för alla, av respekt för islam. Detta får stå i princip oemotsagt i en debatt som är oerhört lam med en kan-vi-inte-alla-vara-snälla-mot-varandra-istället-stämning2. Då bryter Kristian Åström in och påminner vad det handlar om: Hur hanterar man situationen med folk som inte respekterar demokratiska metoder utan kräver respekt3 och anpassning med våld eller hot om våld.

Visserligen nänmdes det av Elisabeth Olsson att konsten måste få vara fri, men hon var ändå alltför undfallande jämtemot dem som framhöll respekt som det viktigaste. På det hela taget tyckte jag att det var en dålig debatt, men det är väl en risk man tar när man sänder direkt. Dock verkar det som vi har för mesiga konststudenter i landet!

1 Inga träffar på google!
2 Undantaget konststudenten Makadem, tack till dig också!
3 I en grov misstolkning av ordets betydelse!

Andra bloggar om: , , . Pingat till intressant.se.


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

One thought on “Yttrandefrihet på konstfack

  • Magnus Andersson

    Om du/någon hade bett publiken att svara om de tyckte att islam behövde respekt genom att inte publicera så hade nog många ropat "ja", men om man frågat detsamma om kristendomen hade det nog blivit mycket tystare… TROOOOR jag… Gissar… tror… anar… o.s.v.<BR/><BR/>Thats me. Men om det vore så så vore också yttrandefriheten i fara/hotad genom synen på denna som exklusivt fösvarandes vissa