Regler kontra religion 3


Hörde idag på radio att facket satt två företag i Småland i blockad. Anledningen är att de inte vill teckna kollektivavtal då det strider mot deras religiösa övertygelse. Ägarna tillhör någon skum sekt (jaja, eller vad de nu vill kalla det) som menar att deras avtal med Gud räcker. I inslaget var alla mycket respektfulla och sa att man skulle hitta lösningar som inte stred mot religionsfriheten. Men va fan! Oavsett vad man tycker om kollektivavtal så får man ju bestämma sig. Antingen har vi ett sekulärt samhälle där lagar och regler är friställda från religionen, eller också har vi ett samhälle där vissa religioner anses som “finare” än andra, och de kan sätta sina egna regler. Total religionsfrihet fungerar inte. Om jag grundade en sekt inom Pastafarismen där det är förbjudet att betala skatt, slipper jag det då? Om inte, varför skall min religion inte ges samma respekt som Plymouthbröderna?

Andra bloggar om: , . Intressant?


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

3 thoughts on “Regler kontra religion

  • mj

    Jo alltså, jag är väl ingen stor fan av kollektivavtal heller, men deras varande eller ej är en annan diskussion. Om lagar/regler finns i samhället så skall de gälla alla, oavsett religon. <br /><br />Det fanns ett liknande fall för något år sedan när judiska och muslimska företrädare krävde undantag i lagen för att få slakta djur utan bedövning. Jag ser inte varför religion skall vara ett skäl

  • [cmh]

    Religion är bara teologiskt skräp. Heder åt de som vägrar befatta sig med det. Dock kan en viss förståelse vara på sin plats men inte i detta fall.