Ointelligent design 2


Veckans citat kommer från Nature Podcast och cancerforskaren Gerard Evan:

So I used to think that evolution had turned us into a well-oiled machine but now I realise we’re just a load of garbage that’s cobbled together that works just about well enough.

Det handlar om en upptäckt om hur ett protein som troddes skydda oss mot cancer genom att ge oss strålningssjuka bara verkar göra oss sjuka för skojs skull. Stänger man av strålningssjukefunktionen funkar cancerskyddet fortfarande.

I en annan artikel på närliggande tema i Nature menar man att katolska kyrkan är på väg att förkasta intelligent design som utvecklingsmodell1 och omfamna evolutionsläran, med grundförutsättningen att det hela sattes igång av Gud. Något som inte vetenskapen har några problem med. Detta är det förväntade resultatet efter påvens årliga funderingar i Castel Gandolfo där årets tema är just skapelse- och utvecklingsteorier.

1 Modell i ordets allra vidaste bemärkelse. Har ingenting med vetenskaplig modell att göra.

Andra bloggar om: , , .


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 thoughts on “Ointelligent design

  • Anonymous

    ID är en legitim vetenskap, såväl som tillämpningen i forskning av evolutionslära. Varför inte tillåta flera perspektiv?<BR/><BR/>Vi står ju trots allt inför enormt knepiga frågor; inte minst hur liv uppkommer när entropin i universum ökar och då universum alltså kanske varit som mest ordnat i dess första ögonblick (inkl. en ytterst underliggande ordning med förutsättningar för liv(?)).<BR/><BR/>

  • mj

    ID är inte en vetenskap. Den försöker ge sken av att vara vetenskaplig genom att bolla med vetenskaplig terminologi och fabrisera matematiska "bevis" för evolutions omöjlighet. Men till syvende och sist så faller hela idén om ID som vetenskap på att de inte framställer några som helst testbara hypoteser. I själva verket inga hypoteser alls annat än att det finns en designer och att denne är