Ett litet men viktigt steg


När AIDS dödar runt tre miljoner människor om året, företrädelsevis i de fattigaste delarna av världen, kan man inte starkt nog uttrycka sin avsky för den katolska kyrkans cynism att bannlysa ett av de bästa medlen för att hjälpa till att bromsa epidemin: kondomen.

Det verkar nu vara på väg att ändras. I en krönika i P1-morgon berättar den alltid intressante Kjell-Albin Abrahamsson om en möjlig förändring i kyrkans inställning. Det skulle i så fall handla om användande enkom i etablerade parrelationer där den ena partnern är HIV-positiv. Kondom skulle i så fall kunna ses som “a lesser evil”. Även om kyrkans ställning verkar vara en fortsatt mycket restriktiv, så är det ett stort steg framåt, bort från den oerhört dogmatiska inställningen att avhållsamhet är den enda lösningen, och att AIDS-döden är att föredra framför kondom. Det är också en ande som om den väl släpps ut, kan vara mycket svår att stoppa tilbaka i flaskan, och ett litet avsteg från den benhårda dogmatismen kan mycket väl leda till ytterligare uppluckring.

Kanske dags att uppdatera texten hos Monty Pythons klassiker; (Almost) every sperm is sacred.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.