Cykel till jobbet


Jag cyklade till jobbet idag. Det är ca 13 km och tog runt en halvtimme. De båda halvtimmar som resorna fram och tillbaka tog kan mycket väl ha varit bland de svordomstätaste på länge. Jag har i alla fall fått reda på varför de flesta Warszawabor, trots att staden är platt som ett golv, kör mountainbike; cykelbanorna, i den mån de finns över huvud taget, obetydligt jämnare än en skogsstig. Vid korsande vägar avbryts cykelbanorna av en hög, vass trottoarkant.

På många ställen så försvinner cykelbanan rakt ut i den tre-filade vägen med bilar som swischar fram i 90 knyck. Fast, på andra ställen, där trafiken står still, är det riktigt roligt att kryssa mellan de irriterade bilisterna.

På det hela taget är trafiksituationen i Warszawa katastrofal. Infarts- och genomfartslederna är igenkorkade varje dag. En morgon, när vi sovit hos några vänner i en av förorterna satt vi fast en hel timme på grund av en mindre olycka. Vi hade en medelhastighet på ca 10 km i timmen till jobbet. Då staden växer utåt ökar problemen. Man har börjat införa bussfiler, men den allmänna inställningen, att trafikregler är till för att brytas, medför att på alla ställen där inte polisen står och bevakar är också bussfilen full med personbilar. I i princip alla bilar sitter bara en person. Man skulle tycka att lite cykelvägar skulle få åtminstone några mer att välja det sättet. Jag cyklar i morgon också, men då skiter jag i cykelbanorna…

UPPDATERING: Glömde ju dagens ord. Det är korek som betyder kork men också trafikstockning.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.