Daily archives: 2013-02-20


Kvinnliga toppforskare

Alltför ensam – Anne L’Huillier. Vi har ett EU-finansierat projekt för att höja visibiliteten för forskningsinstitut i de nya EU-länderna. En del i projektet är att vi bjuder in europeiska toppforskare att hålla en presentation hos oss stanna en dag för att tala med de olika forskningsgruppledarna. På så vis […]