Daily archives: 2011-08-12


Upplopp i London 2

Ingen kan ha missat upploppen i England och brittiska politikers halsbrytande uttalanden om att skicka in armén och/eller begränsa möjligheterna att kommunicera via sociala medier. Förutom svårigheterna att faktiskt genomföra en sådan begränsning så undrar man verkligen hur de tänker. Det låter som om den brittiske premiärministern och hans vänner […]