Daily archives: 2011-03-21


Faktagranskning… 3

After en dryg vecka av skrämselprogram i de flesta media om de japanska kärnreaktorerna är det kanske inte så konstigt att man känner en viss skepsis mot faktagranskningen inom journalistkåren. Läste att kaliumjodid-tabletter i prktiken såldes slut i Stockholm, liksom här i Polen, trots att t.ex. USAs Nuclear Regulatory Commission […]