Daily archives: 2010-03-29


Var de ens i samma stad? 1

Efter bomberna i Moskva verkar läget vara något förvirrat – åtminstone på tidningsredaktionerna. Så här beskrivs stämningen i The New York Times: The two explosions spread panic throughout the capital as people searched for missing relatives and friends, and the authorities tried to determine whether more attacks were planned. I […]


Torrast i landet

Per-Åke Lindblom, flitig skribent på Språkförsvaret måste vara en av landets (Sveriges) torraste personer. I monsterlånga inlägg och kommentarer drar han på sig sin quixotska rustning och går modigt till attack mot alla väderkvarnar som kan tänkas hota det svenska språket. Ve den motståndare som vågar rikta en lustifikation mot […]