Daily archives: 2010-01-27


Byråkrati overload 7

Att beställa saker till labbet är en av de sysselsättningar som kan vara prövande för tålamodet. Inte nog med att regler för upphandling gör att saker som datorer blir svårt att få tag på, även mindre saker är intressanta att beställa. Och eftersom vi är ett kemilabb beställer vi en […]