Daily archives: 2010-01-07


Cykeläventyr 3

En rapport från Generaldirektoratet för lands- och motorvägar (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, GDDKiA) i Polen, vilket man kan läsa om i Gazeta Wyborcza, visar det jag länge misstänkt; det är inte bara bilister som med dödsförakt ger sig ut på gatorna utan det gäller i allra högsta grad […]