Daily archives: 2009-05-26


På Flanderns fält

From In Flanders Fields I söndags tog vi en tripp över gränsen och besökte det utmärkta med i det närmaste plågsamt detaljerade In Flanders Fields Museum. Museet ger en överblick över The Great War, första världskriget, dess orsaker, förlopp, slut och följder. Men det är inte bara storpolitik, man tas […]