Daily archives: 2009-03-26


Fragmenterad forskning 6

Forskningsmiljön här i Lille, och antar jag, i Frankrike i stort är minst sagt fragmenterad. Den är utspridd på ett stort antal forskningsinstitut, men mer eller mindre, oftast mindre, kontakt. Institutens funktion är ofta dold bakom kryptiska förkortningar. Själv jobbar jag nu på IEMN (Institut d’électronique de microélectronique et de […]