Daily archives: 2009-03-22


“Utlänningar tar jobben från oss”

Oh, the irony! En av de polska fackföreningarna kräver att Polen inför hårdare restriktioner för arbetskraftsinvandring. Man behöver nämligen jobb för de drivor av polacker som vänder hem från Storbritannien. Enligt Daily Mail tycker Jan Gus, ledare för den polska fackföreningssammanslutningen OPZZ (fast Daily Mail skriver OPPZ) att utlänningarna bidrar […]