Daily archives: 2008-12-16


Principerna 3

Idag skriver Anders Mildner (som vanligt) bra i Sydsvenskan om det där med principer. När den svenska, självutnämnt liberala, regeringen inför automatisk genomläsning av all internettrafik, lagring av all kommunikation, förbud mot anonymiseringstjänster och censurering av vad vi får läsa då handlar det om att “skydda samhället” mot “terrorism”, “grov […]