Daily archives: 2008-12-13


Polska framgångar

Polen har nått stora framgångar i förhandlingarna om EUs framtida klimatpolitik. Förutom att de rikare länderna skall hjälpa till att betala de fattigare EU-ländernas övergångskostnader så kommer därtill den polska kolkraftindustrin* att få stora delar av sina utsläppsrättigheter gratis under perioden 2012-19. Först därefter skall de omfattas fullt ut av […]