Daily archives: 2008-09-10


Internet och censuren

Inte bara i Sverige försöker pressen skrika sig hesa för att “olämpligt” material finns tillgängligt på nätet. Polska, en relativt ny tidning som ges ut i samarbete med Rupert Murdochs The Times försöker piska upp stämmningen i det oerhörda att det på “en av de mest besöka portalerna på nätet” […]